Informacja

Informacja o realizacji projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich

ROMA s.c. Tomasz Kozieł, Tomasz Włodarczyk realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.

„Zwiększenie odporności na skutki pandemii poprzez wdrożenie nowoczesnych narzędzi informatycznych oraz wielofunkcyjnego systemu do obsługi działalności gastronomicznej”

Cel Projektu:

  • Głównym celem projektu jest zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych w spółce ROMA, poprzez wdrożenie innowacji procesowej w obszarze zdalnego funkcjonowania i zarządzania procesami przedsiębiorstwa oraz świadczenia usług gastronomicznych.
  • Planowana do wdrożenia innowacja procesowa trwale uodporni firmę na kryzys zdrowia publicznego wywołany przez pandemię COVID-19 i inne przyszłe kryzysy, które mogą się pojawić. Inwestycja ta stanowić będzie dla przedsiębiorstwa przełomowy krok w zakresie ucyfrowienia.

Finansowanie Projektu:

  • Projekt finansowany jest w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19 (REACT-EU). 
  • Dofinansowanie projektu z UE: 230 520.00 zł

Loga: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska